top of page
  • Vergroot zelfvertrouwen

  • Helpt patronen te doorbreken

  • Geeft meer energie

  • Doorbreekt emotionele blokkades

EVOX

Perceptie herkadering

Verander je perceptie en je verandert je leven.

 

EVOX maakt gebruik van de energie van de stem om de perceptie in kaart te brengen en veranderingen daarin te volgen.

Uw stemenergie wordt beïnvloed door elk aspect van de anatomie, inclusief uw herinneringen en overtuigingen. Wanneer u spreekt over een bepaald onderwerp zoals een persoon, gebeurtenis  of  (on)vermogen, draagt uw stem de perceptie over dit onderwerp mee.

 

Een Evox sessie kan ter plaatse maar er bestaat ook de mogelijkeid om deze online via Skype of Zoom te doen plaats vinden. Op deze manier kunt u in uw eigen vertrouwde omgeving, waar ook ter wereld, werken aan de gewenste veranderingen in uw leven. Vraag om meer informatie en de mogelijkheden

Chronic Disease

Meer info PEMF

De EVOX gebruikt de stem (VOX is Latin voor stem) om visuele kaarten te maken van de percepties over specifieke onderwerpen zoals;

  • gezondheid (bijvoorbeeld ziekte van Lyme)

  • relaties

  • werk 

  • atletische prestaties

werkelijk elk aspect van het leven.

 

Deze zogenaamde Perceptie Index "PI" zullen tijdens een sessie verschuivingen laten zien, wat wijst op een herkaderen  van de perceptie. Diep gewortelde emotionele blokkades houden hen in een patroon van psychische en emotionele disharmonie.          

Emotionele blokkades dragen vaak bij aan fysieke symptomen en kunnen ertoe leiden dat mensen ongewenst gedrag herhalen.

EVOX “Perception Reframing” verhoogt uw vermogen om keuzes te maken. Het plaatst u in een positie van kiezen in plaats van reageren. Het helpt u de cirkel van het onvermogen te doorbreken

Neem de controle over je realiteit
De meeste percepties zijn statisch
 

Klinische studies en ervaring hebben aangetoond dat de meeste percepties statisch zijn. Dit wordt vooral ongewenst als percepties op geen enkele manier disfunctioneel zijn. Een golfer kan bijvoorbeeld de bal altijd op dezelfde manier benaderen en zo een prestatieplateau bereiken. Op een bewust niveau kan het lijken dat het beter is bepaalde technieken te leren, maar op een onbewust niveau is hij of zij nog steeds gebonden aan de percepties die gedragen wordt over het golfspel, of over het vermogen om het onder de knie te krijgen.

Met andere woorden, het golfspel blijft statisch.

EVOX en relaties

In het geval van relaties kan een persoon herhaaldelijk destructief gedrag aantrekken. Dit is het resultaat van een statische perceptie die disfunctionele resultaten bestendigt, ongeacht een bewust verlangen naar een gezondere relatie.


Gebaseerd op bijna twee eeuwen wetenschappelijk onderzoek

 
ZYTO Hand Cradle-technologie is gebaseerd op gevestigde wetenschappelijke principes die dateren uit 1849,

Toen arts en fysioloog Emil du Bois-Reymond ontdekte dat de huid elektrisch actief was. In 1879 werd het werk van Dubois-Reymond voortgezet toen de Franse neuroloog Charles Fere ontdekte dat huidresistentie kon veranderen op basis van emotionele stimulatie.
 
Meer dan 150 jaar later is elektrodermale activiteit (EDA), een term die nu synoniem is voor galvanische huidrespons (GSR), Er zijn inmiddels honderden professionele publicaties over dit onderwerp beschikbaar.

Wij raden u zeker aan indie u meer wilt weten over deze techniek een paar van deze onderzoeken in te zien. Deze wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat deze technologie allesbehalve pseudowetenschap is.

Het enige door de FDA-goedgekeurde GSR-apparaat

De ZYTO Hand Cradle is het resultaat van jarenlang onderzoek en ontwikkeling op het gebied van galvanische huidreactietechnologie.

Het is momenteel het enige apparaat op de markt dat is goedgekeurd door de FDA (510k klasse II medisch hulpmiddel).

De nauwe samenwerking met de FDA zorgt ervoor dat de software en hardware 100% compliant blijven.

ZYTO en de FDA hebben vergelijkbare doelen met betrekking tot het welzijn van onze klanten, daarom beschouwen we de FDA als een partner in klantwelzijn.

Dr Lee Cowden over Evox

Zoals een arts een stethoscoop gebruikt om te luisteren naar de ademhaling van een kind,
"luistert" ZYTO naar de subtiele galvanische huidreactie van het lichaam met behulp van de ZYTO Hand Cradle. Het meet de reactie van uw lichaam op stress, gebaseerd op de onderwerpen die we bespreken en die u wilt veranderen. Het helpt om te zien hoe de situatie fysiek en emotioneel je beïnvloedt.
 
Via deze verbinding kan biocommunicatie optreden.

bottom of page