top of page
Van intake tot behandeling
Het eerste gesprek: Intakesprek

Uw eerste bezoek aan de arts zal een intakegesprek zijn aan de hand van het door u ingevulde intakeformulier, welke u per mail voorafgaand aan uw eerste bezoek heeft ontvangen, alsmede diverse andere informatiestukken van u zoals:

  • Gegevens van relevante medische onderzoeken welke u naar ons op verzoek hebt kunnen door mailen

  • Een recent medicatieoverzicht van de apotheek

  • Een overzicht van de overige supplementen welke u op dit moment gebruikt.

Aangezien laboratorium onderzoeken cruciaal zijn voor het ontdekken van de onderliggende oorzaken van klachten zal bij het eerste bezoek – met uw instemming – naar alle waarschijnlijkheid, ook direct bloed worden afgenomen.  Aan de hand van uw intakegesprek en de onderzoeksuitslagen welke in het tweede consult zullen worden besproken, zal een behandelplan worden opgesteld.

Kosten intakegesprek

De kosten van uw eerste bezoek, het intakegesprek,  is 180 euro. De rekening ontvangt u direct na het consult per email. We hanteren normaal gesproken een betalingstermijn van zeven dagen. Ander betalingstermijnen zijn in overleg mogelijk.

Laboratorium onderzoek

Bloed-, urine-, speeksel- of ontlastingsonderzoek is cruciaal voor het ontdekken van de onderliggende oorzaken van klachten en symptomen. Deze worden meestal niet vergoed door de verzekeraar. Voor speekseltesten en ontlastingsonderzoek geven wij u de onderzoeksmaterialen mee, zodat u deze thuis kunt voorbereiden.
De noodzaak van deze onderzoeken wordt bepaald aan de hand van het intakegesprek. De totale kosten van laboratoriumonderzoek variëren en zijn sterk afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten. De onderzoekskosten zullen met u besproken worden tijdens het intakegesprek.  Vraag een gratis adviesgesprek aan als u de onderzoekskosten meer specifiek wilt weten. We kunnen op basis van uw symptomen een goede inschatting maken.

Het tweede gesprek: Consult (Bespreken van uw uitslagen en behandelplan)

Twee tot drie weken na het intakegesprek volgt een tweede gesprek. In dit gesprek worden alle onderzoeksresultaten met u besproken. Uit dit gesprek volgt ook direct het behandelplan.

Het derde gesprek: Consult (Voortgang)

Om uw voortgang te bespreken, zal een derde afspraak één of twee maanden na het tweede consult plaatsvinden.

Periodiek consult

Na het derde consult en afhankelijk van uw specifieke gezondheidstoestand zal de noodzaak van een periodiek consult  samen met uw behandelaar worden bepaald. Deze periodieke consulten duren meestal 15 minuten tot een half uur.

Kosten consulten

Kosten van een consult zijn afhankelijk van hoeveelheid tijd die er nodig is. Kosten voor een consult van een kwartier bedragen 40 euro, kosten voor een consult van een half uur bedragen 70 euro en kosten voor een consult van een uur bedragen 125 euro.

Kosten van beantwoorden van e-mails door behandelaar

De kosten voor het beantwoorden van e-mails met inhoudelijke vragen met betrekking tot uw behandeling worden berekend vanuit het uurtarief.

Kosten van beantwoorden van telefonische vragen door behandelaar

De kosten voor telefonische contactmomenten met inhoudelijke vragen met betrekking tot uw behandeling worden berekend vanuit het uurtarief.

Afspraak annuleren

Bent u verhinderd? Gelieve dit 24 uur vóór aanvang van de afspraak door te geven. Indien u binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleert zijn wij genoodzaakt de gehele consultprijs bij u in rekening te brengen..

bottom of page