top of page

Immuniteit

meer informatie

Het immuunsysteem is onze belangrijkste bescherming tegen ziekte.Hoewel het een sterke kracht in ons lichaam is, is het ook erg delicaat in evenwicht en functie. Immuunmodulatie is meer dan alleen het immuunsysteem van het lichaam stimuleren. Het omvat het in balans brengen van de verhouding van de verschillende immuuncellen om het immuunsysteem in staat te stellen correct te functioneren. Dit is heel anders dan simpelweg het immuunsysteem stimuleren. Het herstel van een gezonde immuunfunctie is vooral belangrijk voor patiënten met chronische infectieziekten, auto-immuunziekten en kanker.

Meer info PEMF

Ons cellulaire immuunsysteem bestaat uit een hele reeks verschillende cellen die samenwerken om ons tegen ziekten te beschermen.

Deze cellen hoeven niet alleen aanwezig te zijn, maar moeten ook in de juiste verhoudingen aan elkaar aanwezig zijn om effectief als een team te kunnen functioneren. Een immuundefect kan optreden wanneer deze cellen niet meer in evenwicht zijn in hun onderlinge verhoudingen.

Om te illustreren hoe ons immuunsysteem functioneert, beschouw het volgende voorbeeld: Suppressorcellen regelen de werking van de natuurlijke killercellen en voorkomen dat ze ons eigen weefsel aanvallen.

Als de suppressorcellen niet aanwezig zijn in voldoende aantallen in relatie tot de natural killer-cellen kunnen we een auto-immuunziekte ontwikkelen.

In dit geval kan het stimuleren van het immuunsysteem de auto-immuunrespons verhogen, waardoor de symptomen erger worden.

Een betere benadering kan zijn om het immuunsysteem te moduleren om het aantal suppressorcellen te vergroten. In onze filosofie speelt immuunmodulatie een sleutelrol bij de behandeling van chronische infectieziekten, kanker en auto-immuunziekten.

IMMUUNMODULATIE MET THYMUS

Een typisch thymustherapieprogramma omvat een reeks injecties met thymus-peptiden. Deze therapie is een belangrijke, zo niet de belangrijkste, niet-specifieke immunotherapie. De therapie veroorzaakt een activering en balancering van het cellulaire immuunsysteem.

Naast de positieve resultaten van deze behandeling op de immuniteit, ondervinden veel van de patiënten ook significante anti-aging effecten.

Andere immuun versterkende therapieën welke wij hier bij BLMC kunnen aanbieden zijn:

bottom of page